Largo - hľadá nový domov / Largo is looking for a new home

19.08.2016 16:16

Largo - pes brazílskej fily - 5 ročný hľadá nový domov

Zbožnuje prechádzky, dobré jedlo a samozrejme pohladkanie a kontakt. Je výborný strážca, je kastrovaný, kompletne zaočkovaný a odčervený, nemá žiadne zdravotné problémy. 

len do dobrých rúk a do spoľahlivej rodiny.

S novým majiteľom chcem ostať v kontakte. 

Na ďalšie otázky odpoviem telefonicky na čísle 00420/ 725 411 883 alebo mailom na kennel@kembaru.cz

___________________________

Largo - fila brasileiro male - 5 years is looking for a new family

He loves walkings, great food and of course touch and contact. He is perfect guardian, is castrated, complete vaccinated and dewormed, he has no healt issues. 

Only to perfect conditions and responsible family.

I want to stay in touch with a new owner.

For another questions, please contact me on cell number 00420/ 725 411 883 or email kennel@kembaru.cz