MOLOSS CLUB SHOW CZ

20.05.2014 15:17


Reese si zase výstavu neskutočne užila :-)
Reese again enjoyed dog show :-)

 

17.5.2014 - KV moloss Němčice/ CZ
ROZHODCA: Ramune Kazlauskaite/ LIT
trieda: šteniat
OURO VIKTORIA REESE Birengo - VN1

 

17.5.2014 - MOLOSS CLUB SHOW CZ
JUDGE: Ramune Kazlauskaite/ LIT
class: baby
OURO VIKTORIA REESE Birengo - VP1