res BIS puppy! :-)

14.09.2015 18:31

O´NYX de Sol Casa - 3,5 mesiaca
VN1, res BIS PUPPY :)))
12.09.2015 KV moloss CZ - - Zbraslav u Brna/ CZ
rozhodca: Sergej Vanža/SVK
trieda: šteniat
prvá výstava chlapečka a hneď res. BIS v triede šteniatok!!! :-)

 

O´NYX de Sol Casa - 3,5 month
VP1, res BIS PUPPY :)))
12.09.2015 Moloss Club Show CZ - - Zbraslav u Brna/ CZ
judge: Sergej Vanža/SVK
class: puppy
the first dog show of our O´NYX and he won res. BIS in puppy class!!! :-)