ŠPECIÁLNA VÝSTAVA - KLUB MOLOSSOV SK

20.04.2014 09:28

OURO VIKTORIA REESE Birengo - prvá výstava našej holčičky a BIS PUPPY!!! :-)

19.4.2014 - ŠPECIÁLNA VÝSTAVA - KLUB MOLOSSOV SK

ROZHODCA: Sergej Vanža/SVK

 

OURO VIKTORIA REESE Birengo - first dog show of our young lady and BIS PUPPY!!! :-)

19.4.2014 - SPECIAL DOG SHOW - CLUB MOLOSS SK

ROZHODCA: Sergej Vanža/SVK